Skip to content

ÇUKUROVA SUALTI İHTİSAS VE SU SPORLARI
KULÜBÜ


T.C
BAŞBAKANLIK
GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TÜRKİYE SUALTI SPORLARI FEDERASYONUNUN YETKİ BELGELİ DALIŞ KULÜBÜ

SİCİL NO:167


CMAS-TSSF VERMEYE YETKİLİ OLDUĞUMUZ KURS TÜRLERİ

 
CMAS

(Confederation Mondiale des Activites Subaquatiques)


Dalış = Size Ait Olmayan Bir Dünyada Yaşama Sanatıdır,

1 YILDIZ DALICI
1) 14 yaşını doldurmuş olmak, (18 yaşından küçüklerden veli izin belgesi alınır.)
2) Federasyon tarafından hazırlanmış yeterli yüzme bildiğine dair beyanını havi, dalış yapmasında engel bulunmadığına ilişkin sağlık bildirim formunu imzalayarak beyan ve ibraz etmek,
3) İlköğretim diploması veya eşdeğer bir öğrenim belgesine sahip olmak.

1 yıldız dalıcı; Dalış donanımlarını takıp, söküp, kuşanabilen, bunları sığ eğitim sularında doğru olarak kullanıp dalabilen ve yanında en az 3 yıldız dalıcı ile açık deniz dalışları yapmaya hazır dalıcıdır. 1 yıldız dalıcı en çok 18 metreye kadar dalış yapabilir.

2 YILDIZ DALICI

1) 15 yaşını bitirmiş olmak, (18 yaşından küçüklerden veli izin belgesi alınır.)
2) Federasyon tarafından hazırlanmış dalış yapmasında engel bulunmadığına ilişkin sağlık bildirim formunu imzalayarak beyan ve ibraz etmek,
3) İlköğretim diploması veya eşdeğer bir öğrenim belgesine sahip olmak,
4) Federasyonun 1 yıldız dalıcı belgesini veya onayladığı eşdeğer bir belgeyi almış olmak,
5) 1 yıldız dalıcı belgesini aldıktan sonra en az yirmi açık deniz dalışı yapmış olduğunu dalış kayıt defteriyle belgelemek.

2 yıldız dalıcı;Açık deniz dalış deneyimi olan dalıcıdır. 2 yıldız dalıcı, en az 2 yıldız dalıcı ile birlikte, en çok 30 metreye kadar dalabilir. 18 yaşından küçük 2 yıldız dalıcılar en az 3 yıldız dalıcı liderliğinde en çok 24 metreye kadar dalabilir. 18 yaşından büyük 2 yıldız dalıcılar eğitim amaçlı olarak, eğitmen dalıcı denetim ve gözetiminde en çok 42 metreye kadar dalış yapabilir.

3 YILDIZ DALICI

1) 18 yaşını doldurmuş olmak,
2) Federasyon tarafından hazırlanmış dalış yapmasında engel bulunmadığına ilişkin sağlık bildirim formunu ilgili uzman doktora imzalatarak beyan ve ibraz etmek,
3) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
4) Federasyonun 2 yıldız dalıcı belgesini veya onayladığı eşdeğer bir belgeyi almış olmak,
5) 2 yıldız dalıcı belgesini aldıktan sonra en az kırk dalış yaptığını dalış kayıt defteriyle belgelemek,
6) 2 yıldız dalıcı diploma tarihinden itibaren en az dört ay geçmiş olmak.

3 yıldız dalıcı; Değişik düzeylerdeki dalıcılara önderlik yapabilecek beceride olan dalıcıdır. Liderlik yaptığı dalış grubunun güvenli dalış standartlarına uygun dalış yapmasını sağlamakla yetkili ve sorumludur. En çok 30 metreye kadar dalabilir. Eğitim amaçlı olarak, eğitmen dalıcı denetim ve gözetiminde 42 metreye dalış yapabilir.

1 YILDIZ EĞİTMEN DALICI

1) Federasyonun 3 yıldız dalıcı belgesini veya onayladığı eşdeğer bir belgeyi almış olmak,
2) 3 yıldız dalıcı eğitimini bitirme tarihinden sonra en az altı ay geçmiş olmak ve bu süre içerisinde on beş tanesi 30 metre olmak kaydı ile en az elli dalışı kayıt defteriyle belgelemek,
3) Dalış kurum ve kuruluşlarında en az dörder kişilik gruplara en az sekiz defa grup liderliği yapmış olduğunu ve bu dalışlardan en az ikisinin derin, akıntı, soğuksu, sınırlı görüş veya tatlı su dalışı olduğunu belgelemek,
4) 19 yaşını doldurmuş olmak,
5) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
6) Federasyon tarafından hazırlanmış dalış yapmasında engel bulunmadığına ilişkin sağlık bildirim formunu ilgili uzman doktora imzalatarak beyan ve ibraz etmek,
7) Zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı bir suçtan veya kaçakçılık, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak, 5 yıl ve daha fazla ağır hapis veya hapis veya ağır para cezasıyla mahkum edilmemiş olmak, 7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliğine göre bir defada altı ay veya son üç yıl içerisinde toplam bir yıl, yarışmalardan men veya hak mahrumiyeti cezası almamış olmak.
8) Eğitimin sonunda yapılacak sınavda başarılı olmak.

1 yıldız eğitmen dalıcı; 1 yıldız dalıcı eğitimlerini açıp yönetmeye, sınavını yapmaya ve değerlendirmeye yetkilidir. Federasyonun verdiği görevleri yerine getirir ve istediği bilgileri verir.

2 YILDIZ EĞİTMEN DALICI

1) Federasyonun 1 yıldız eğitmen dalıcı belgesini veya Federasyonun onayladığı eşdeğer bir belgeyi almış olmak,
2) 1 yıldız eğitmen dalıcı eğitimini bitirme tarihinden sonra en az 1 yıl eğitmen dalıcılık yapmak ve bu süre içerisinde en az dört kursta 2 ve 3 yıldız eğitmen dalıcılara asistanlık yaptığını belgelemek,
3) 21 yaşını doldurmuş olmak,
4) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
5) Federasyon tarafından hazırlanmış dalış yapmasında engel bulunmadığına ilişkin sağlık bildirim formunu ilgili uzman doktora imzalatarak beyan ve ibraz etmek,
6) Zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı bir suçtan veya kaçakçılık, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak, 5 yıl ve daha fazla ağır hapis veya hapis veya ağır para cezasıyla mahkum edilmemiş olmak, 7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliğine göre bir defada altı ay veya son üç yıl içerisinde toplam bir yıl, yarışmalardan men veya hak mahrumiyeti cezası almamış olmak.
7) Eğitimin sonunda yapılacak sınavda başarılı olmak.

2 yıldız eğitmen dalıcı; 1, 2 ve 3 yıldız dalıcı eğitimlerini açıp, yönetmeye, sınavını yapmaya ve değerlendirmeye yetkilidir. 1 yıldız eğitmen dalıcı eğitiminde asistan olarak görev yapar. Federasyonun verdiği görevleri yerine getirir ve istediği bilgileri verir.

 

Not:3 Yıldız Eğitmen Dalıcı ve Rehber Dalıcı Kursları yılda bir defa TSSF tarafından açılır.

 

joomla statistics